Tävlingar


TÄVLINGAR


Tävlingar i Vännäs


2024

0000 Klubbmästerskap Luft 

0608 NsM Fält Brattvall
0609 NsM Fält Brattvall

0619 Kväls Milsnabb 18:00

0811 Järnvägsbommen

0000 Klubbmästerskap C

0000 Klubbmästerskap A


20323

0821 Klubbmästerskap A Precision

0814 Klubbmästerskap C Precision

0730 Järnvägsbommen

0610 Fullträffen (KrM C)

0419 Klubbmästerskap Luft 18:00


2022

0831 Klubmästerskap A Precision

0824 Klubmästerskap C Precision

0821 Järnvägsbommen Precision

0611 Fullträffen Fält

0406 Klubbmästerskap luft


2020

0824 Klubbmästerskap A 18:00

0817 Klubbmästerskap C 18:00

0530 Fullträffen Fälttävling KrM R INSTÄLLD

0406 Klubbmästerskap Luft 18:00


2019

0602 Fullträffen Fälttävling

0817 Järnvägsbommen KrM A + B Precisionstävling

0819 Klubbmästerskap C

0826 Klubbmästerskap A